Fiksna proteza


Kada je potrebna fiksna proteza?

Fiksna proteza predstavlja najprirodniji način da se reši problem nepravilnog rasporeda zuba i nepravilnog zagrižaja. Jedino se fiksnom protezom pomeraju sami korenovi zuba, premodelovanjem same vilične kosti. Svim ostalim metodama (krunicama ili fasetama) nije moguće pomerati korenove zuba, pa samim tim su i limitirani maksimalni estetski dometi.

retainer

Krunicama nije moguće raširiti vilicu, pomeriti korenove, spustiti nivo desni i postići druge pozitivne efekte, pa se često dešava da je potrebna kombinovana terapija. Prvo se postavi fiksna proteza da se postigne parcijalni rezultat, a onda se nakon skidanja fiksne proteze urade protetski radovi ili implantološki zahvati.

Međutim, nekada fiksna proteza nije najbolje rešenje, posebno ako su zubi pacijenta u lošem stanju ili ako nedostaje veći broj zuba. Ako su pacijenti u starijem životnom dobu gde se očekuje teže i sporije pomeranje zuba onda se koristi kombinovana terapija ili se pacijentima savetuje protetsko zbrinjavanje radi uštede vremena i uštede novca na duže staze.

Šta je fiksna proteza?

Sam način delovanja fiksne proteze se zasniva na sposobnosti vilične kosti da sa jedne strane zuba pravi novu kost, a sa druge strane da se kost gubi, što se još zove „bodily“ pomeranje zuba. Samo pomeranje zuba će se videti već za dva do tri meseca od momenta postavke fiksne proteze, ali da bi se nova pozicija korena zuba stabilizovala u viličnoj kosti potrebno je nositi fiksnu protezu oko godinu i po dana.

Bravice mogu biti metalne i keramičke. Keramičke bravice su najpribližnije boji zuba. Bravice se mogu postaviti sa prednje (bukalne) površine zuba i sa zadnje (lingvalne) strane zuba. Ukoliko su bravice postavljene sa zadnje strane onda govorimo o lingvalnom luku. Samoligirajuće bravice u određenim slučajevima mogu ubrzati celu proceduru, ali se detaljan terapijski plan donosi nakon analize ortopan snimka i pregleda kod našeg ortodonta.

Kako se ugrađuje fiksna proteza?

Fiksna proteza predstavlja najprirodniji način da se vaši zubi dovedu u pravilan položaj. Terapija traje oko 1 – 1.5 godine, pri čemu je potrebno dolaziti na obavezne kontrole radi menjanja lukova. Te kontrole su na svakih mesec dana otprilike, ali mogu biti i na duže, pogotovo kod naših pacijenata iz inostranstva.

Sama procedura počinje prvim pregledom na koji se dolazi sa ortopan snimkom i donosi detaljni plan terapije koji može obuhvatiti i vađenje nekih zuba, na primer četvorki i šestica.

Nakon skidanja fiksne proteze potrebno je nositi retiner.ecligner1 Uglavnom su retineri tvrde retencione providne folije koje se nose noću, a mogu biti i žičani retineri. Pošto se često dešava da pacijenti žele beljenje zuba nakon skidanja fiksne proteze može se retenciona folija iskoristiti i za beljenje zuba.
Ako je potrebno nakon skidanja fiksne uraditi neku krunicu ili fasetu savetuje se da se krene sa izradom tek nakon par meseci nošenja retencione folije.

Samoligirajuće bravice su specijalne bravice koje umesto gumice koriste klapnu za vezu između luka i bravice, i na taj način smanjuju trenje i ubrazavaju terapiju. Samoligirajuće bravice u određenim slučajevima mogu ubrzati proces, a da li ste Vi taj slučaj, donosi se odlukom na samom pregledu kod ortodonta.