Oralna hirurgija i implantologija


Oralna hirurgija se bavi hirurškim lečenjem i zbrinjavanjem tvrdih i mekih tkiva usne duplje. Obzirom da je to najinvazivnija grana stomatologije, zahteva poseban pristup, znanje i zalaganje, kako lekara, tako i pacijenata.

U cilju pružanja najkvalitetnije usluge,lekari naše ordinacije trude se da detaljnim pregledom utvrde indikacije za hirurško lečenje,izvrše potrebnu prehiruršku pripremu  i potom Vam obezbede konsultaciju i terapiju vrhunskih stručnjaka iz ove oblasti.

Usluge:

  • vađenje zuba obično
  • komplikovano vađenje zuba
  • hirurško vađenje zuba
  • apikotomija (resekcija vrha korena)
  • cistektomija (uklanjanje ciste)
  • sinus lift
  • ugradnja zubnog implanta STRAUMANN
  • ugradnja zunog implanta DR IHDE

Potrudićemo se da Vas detaljno uputimo u  princip i način hirurškog lečenja, objasnimo prednosti i eventualne rizike i potrudimo se da vaše lečenje protekne sa što manje neprijatnosti i komplikacija.