Kompozitne fasete


Pod fasetiranjem zuba podrazumeva se nanošenje materijala na prednju (vidljivu) stranu, prvenstveno prednjih zuba, u cilju korekcije njihove boje, oblika ili položaja.

Zato se za fasetiranje koriste estetski materijali – kompoziti i keramika. I jedan i drugi materijal imaju i prednosti i nedostatke.

Na osnovu ključa boja i kombinacijom boja imitira se potpuno prirodan izgled zuba.

Fasetiranje ima biološkog opravdanja ako se radi u okviru indikacija, tj. kada je to neophodno i moguće – radi popravljanja boje, oblika ili polozaja zuba u slučajevima kada su ovi aspekti narušeni. Uglavnom se radi o nekim urođenim anomalijama u razvoju i strukturi gleđi i/ili dentina zuba, ili u cilju minimalnih korekcija ortodontskih nepravilnosti, prvenstveno postojanja manjeg slobodnog prostora izmedju prednjih zuba. Naravno, ako je ovaj prostor veći, fasetiranje je kontraindikovano i pristupa se ortodontskom rešavanju problema.

Fasetiranjem zuba svakako se postiže estetski efekat koji pacijent želi – svetliji zubi. Zubi se fasetiranjem mogu korigovati, u smislu dobijanja volumena i boje, ali što se tiče veličine zuba, to podrazumeva nanošenje kompozitnih materijala ponekad i na sečivne ivice prednjih zuba.

Fasetiranje kompozitnim materijalima spada u grupu direktnih restauracija, što znaci da se rade u jednoj poseti, direktno na zubima.
Prednosti kompozitnih faseta su:

– manje uklanjanje i brušenje zuba, a na pojedinim mestima to nije ni potrebno
– tretman se izvodi u jednoj seansi
– KOMPOZITNE FASETE SE LAKO KORIGUJU U SLUČAJU LOMA – kompozitni materijal se samo doda
– u većini slučajeva kada brušenje zuba nije uopšte potrebno, trošenjem materijala fasete ne dolazi se do dentina (što može voditi u pojavu kasnije osetljivosti na toplo-hladno, kiselo i sl.), već se dolazi do gleđi, a zub je u potpunosti zaštićen.