Rendgen snimanje zuba i vilica, da ili ne?


dental_crown_main Svaka poseta stomatologu počinje pregledom. Doktor stomatologije će detaljno pregledati Vaša usta i krunice zuba, ali da bi postavio dobru dijagnozu on takođe mora imati uvid i u to šta se dešava oko korena zuba i u kosti vilica. Snimanje vilica i zuba upravo to omogućava.

ca9b4b9a4c494157b7aac8c5ad1a334dPrema izveštaju FDA, Američke asocijacije za hranu i lekove, jednim snimanjem zuba primate dozu zračenja sličnu onoj koju upijete za svega nekoliko dana svakodnevnih aktivnosti. Poređenja radi, rendgen snimak grudnog koša izlaže vas zračenju sličnom desetodnevnom zračenju okoline, a mamografija čak tromesečnom. Snimanje zuba, dakle, možete smatrati prilično bezbednim dijagnostičkom merom.

 

Šta savetuju stručnjaci?

Iako ima razloga i za i protiv snimanja zuba prenosimo Vam par smernica koje su naši saradnici, doktori stomatologije, izdvojili:

1. Ne odbijajte snimanje zuba ukoliko vaš stomatolog proceni da je ono potrebno

Rizik da će neko oboljenje, koje se na snimku vidi a u ustima ne, nastaviti da se neopaženo razvija ipak je veći od potencijalnih opasnosti snimanja zuba.

2. Izaberite Centar za snimanje zuba koji koristi najsavremeniju tehnologiju

Na taj način znaćete da su rizici smanjeni na minimum, jer se veći deo procesa obavlja kompjuterski, pa je smanjena mogućnost ljudske greške. Naime, svaka greška može rezultirati potrebom za ponovnim snimanjem. Korišćenje novih, naprednih, aparata na taj način vas štiti od potrebe za novim izlaganjem zračenju. Pored toga, savremeni aparati daju jednostavno bolju sliku, umanjujući ogućnost da neka promena prođe neopaženo. Ovi aparati, takođe, emituju dosta manje zračenja od standardnih rendgen aparata!

Naravno, ukoliko želite, doktori stomatologije u našoj ordinaciji Vas mogu uputiti gde možete uraditi rendgen snimak.

3. Snimanje zuba je nekada korisno, ali ne insitirajte na tome bez potrebe

Ukoliko je Vaš lekar procenio da snimanje nije neophodno ne insistirajte. Iako je u pitanju jako mala doza zračenja- nema razloga ni njoj se izlagati bez porebe.

4. Ukoliko ste (ili mislite da biste mogli biti) trudni- obavezno doktora i rendgen tehničara obavestite o tome

Naime, plod je najosetljiviji na zračenje u prva tri meseca trudnoće, a to je upravo onaj period kada žena često ni sama ne zna da je trudna. Ukoliko, pak, ima razloga da misli da jeste- bolje je o tome otvoreno razgovarati sa lekarom. Tokom prvog trimestra se, zato, svako snimanje radije odlaže za drugi trimestar trudnoće. Nekada je, ipak, snimak neophodno, pa će vas lekar uputiti, ali u tom slučaju rendgen tehničaru skrenite pažnju na svoje stanje.

Leave a comment

Your email address will not be published.